Det er Skyttens Fullmåne i morgen kl.23.45 (joa, månen er i Tvillingene, men Sol-Måne syklusene handler om hvordan Månen speiler Solen og ikke omvendt) og jeg har gjort meg noen tanker om dette, særlig i relasjon til verdensituasjonen.
 
Alle er vi knyttet sammen i det store nettverket av eterisk lys. Dette nettverket forer vårt kollektive følesesmessige felt, det astrale. Jung kalte det for det kollektivt ubevisste felt. Dette feltet rører oss individuelt gjennom våre egne sentre, eller chakra. At vi er felt i en “kropp” som er syk betyr smerte for alle selv om tåen ikke har det fysisk vondt om sinnet er deprimert. Den føler seg bare tappet for energi uten å vite hvorfor. Full moon
 
Vår kollektive kropp er stadig i utvikling. Evolusjon av bevissthet er et faktum. Evolusjon er ikke for pyser da stresset av å gi slipp på at det vi klamrer oss til er stort. Sann spiritualitet dreper illusjoner. Den trøster ikke. Den legger heller ikke til rette for at vi skal fortsette på en lavere vei. Snarere tvert i mot. Her er det bare rett ut i rock-hard sannhet. I det tempo vi er i stand til å takle. 
 
Vår kollektive kropp er nå under innflytelse av Saturn-Neptun kvadratet (90 graders aspekt). Fullmånen lander akkurat der, ved Saturn.
I spirituell, sjelsorientert astrologi så er Neptun SAT, sannhet som den er, ikke slik vi vil at den skal være. Bort med skohornet. Saturn er alle formene fra fortiden. Skjelletet i kroppen. Krystalliserte former, tankemønstre, emosjonelle vaner og fysiske former i våre personlighetsstrukturer. Og i verdens personlighetsstrukturer (alle nasjoner har en sjel og en personlighet/kultur/vaner/rytmer)
 
Når disse utgåtte mønstrene har sitt utspring i terror og diktatur over sinn-tanke-følelse, og de har levd ut sin funksjon, vil de trenge en oppgradering.
Det som kan se ut som et tilbakeslag, et fall tilbake til mørket, er i virkeligheten sjelens mørke natt hvor vi blir oppfordret til å finne lyset inne i oss selv og ikke lene oss på andre for å få oppleve det. Vi får hjelp, men vi må også stole på egen autoritet. 
 
Vi blir fortalt at vi skal holde oss innendørs. Innedørs gir oss muligheten til å være innendørs i oss selv. Inne i vår egen hule. Den hulen hvor Buddha fant sin opplysning er et magnetisk rom i midten av din hjerne, og det stedet er et av de stegene vi finner på veien til opplysning. Det er å være på innsiden. Kan du finne det stedet og sette deg i meditasjon der, la det lys finne et enda større lys. Og sentrer deg der. 
Ønsker du å lese mer om Skyttens fullmåne festival, anbefaler jeg Malvin Artleys medfølende arbeid.
Jeg laget også en video tidligere i høst som kan være av nytte, hvor jeg går i dybden rundt temaet “sjelens mørke natt.”