Solen og Mars vil stige til et kvadrat frem til 6 februar og med Mars i intense Skorpion og Solen i rebelske Vannmannen  vil du ikke være nådig om folk ikke oppfører seg med respekt rundt deg. Både Skorpionen og Vannmannen har med forandring å gjøre, så vi kan se frem til en uke som er minst like spennende som den kan være frustrerende.

Siden Mars  pusher oss mot forandring, rettferdighet og bevegelse, men generelt sett er stressende å utrykke siden den kan føre til konflikt, har den en tendens til å gi oss noen utfordringer.

For eksempel at du mister din besinnelse over små ting bare fordi du ikke føler at du får nok frihet. Den irritasjon som ligger der inne, kommer fort ut når Mars er aktiv. Det kan jo være litt flaut å miste hodet over noe som egentlig er en filledetalj, men det kan jo være en nyttig lakmustest i forhold til hva du egentlig vil og hva du egentlig har lyst til.

Dette er et astrologisk aspekt som setter lys på den indre klaustrofobiker som har lyst til at folk lar en være i fred, ikke maser, presser eller stresser. 

Solen-Mars er invidualisme som trenger rom til å kjenne sitt vingespenn. Og leke med de som ser verden likt. Det er også ærkjennelsen av at nok kan være nok, at konflikter av og til er nødvendig, og må man sette foten ned og si nei, får man det til om man ikke har gjort seg så avhengig av andre. Du merker fort om du er avhengig av at andre liker deg når du utfordrer den balansen med å være ærlig.

Frihet er knyttet til å kunne være selvstendig. Skorpionen kan ha en tendens til å ubevisst projisere behov over på en partner eller et annet menneske og kan dermed ende opp i avhengighet eller i situasjoner hvor verden får skylden.

Dess mer du trekker tilbake projeksjonene, dess bedre vil du ha det i denne tiden.

Mars er også intens stress som man kan bli utsatt for, som en nesten ulykke eller at andre skriker opp. Binyrene er mars sine kjertler og de er styrt av overlevelsesinstinktet.

Med en gang du er i en situasjon som på en eller annen måte stresser deg, så vil du trekke deg sammen og frykte at du blir angrepet. Kritikk, avvisning, hån, mobbing og andre projeksjoner oppleves som mordforsøk, i den forstand at ens dypeste identitet blir forsøkt hindret. Å bli psykisk angrepet er noe av det mest stressende folk opplever.

Søk beskyttelse i ditt hjerte. Dette er senteret som styrer immunforsvaret og det første fysiske senter som har kontakt med sjelen. Gå dit. Tilgi og søk oppover. Løft energien. Så er immunforsvaret ditt oppe og går igjen før du vet ordet av det.

Mars er krig og krig er fiendtlighet. Når noen virkelig ikke liker deg, hvordan reagerer du? Med å liksom være over det? Med å gå til motangrep og baktale? Eller gjennom å bli såret og makteløs?

Mars må forsvare seg selv. Men ikke med frykt, da går det ofte galt og ender opp i sirkeldrama. En spirituell kriger healer manglende rettferdighet med å gi, med å vise vei og med å sette tydelige grenser som folk adlyder fordi man inviterer til respekt. En sunn Mars trenger ikke alltid å få det som den vil og blir ikke såret av at andre ikke forstår en.

I gamle Roma passet den på sin mor, næringens kilde, det gode hjertet. Verden er full av grenseoverskridende mennesker som tar alt for mye plass i din bevissthet. Forsvar deg gjennom å styrke retten til å være deg, din frihet til å handle etter hva du mener er riktig og viljen til å være den du er.

Når alt er veid og målt, handler Mars om å kunne forsvare retten til å være seg selv. Så da må man først akseptere seg selv og utvise vilje til å være autentisk, selv om det koster noen forhold skapt i avhengighet.