This website is currently being updated
Sorry for any inconvenience

Å kjenne seg selv er verdifullt og den kunnskapen bærer mange frukter. Om du kjenner dine grunnleggende mønstre , vil du ikke bare endre kvaliteten på ditt liv, men også påvirke livene til de rundt deg på en positiv måte. Sier du ja til livet, gjør du det enklere for andre å si det samme.

Mennesker idag blir mer og mer bevisst sitt indre liv. Det finnes en fare ved å la negative mønstre forbli ubearbeidet i det ubevisste. Jeg tror det beste noen har sagt til meg etter å ha fått horoskopet sitt, er at endelig hadde en ett kart over det indre liv og var derfor bedre forberedt til å forstå og møte livet etterhvert som det utfoldet seg.

Astrologi er ett verktøy med helende kvaliteter. Når bevissthet er etablert, har det en bølgeeffekt som sprer seg som ringer i vann. Dette kan frigjøre oss fra fortidens innflytelser og gamle mønstre.

Moderne astrologi er ikke om spådom eller spekulasjoni fremtiden; den fokuserer på dette øyeblikk og er interessert i å forstå sykluser, først og fremst i ditt indre. Det er ikke min intensjon å gi folk “glamour-readinger”, ei heller gjøre noen avhengig av å måtte vite hva som ligger i fremtiden. Mitt arbeid er å gi folk verktøy til å være kreative i livet og dermed frigjøre ett større potensiale. De som er i kontakt med sin naturlige kreativitet og kjenner seg selv, vil ikke lenger lengte etter frelse i fremtiden…De skaper sin drøm, skritt for skritt, en dag av gangen. De som kjenner seg selv, vet også at det ligger i deres hender å skape den balansen de trenger.

Bevissthet gjør oss sterkere, klokere og mere selvstendige. Vi forstår derfor vår plass i livet. Det som begynner med en oppvåkning, ender med frigjøring fra mange illusjoner.

Velkommen og takk for at du surfet forbi!

Services

SoulFlow

SoulFlow er en meditativ metode for å jobbe med det underbevisste og skape større flyt i livet. Som i astrologien, jobber vi med indre delpersonligheter og undersøker hvor det ekisterer størst spenning og finne ut av hvorfor det er slik og hva behov som ligger under spenningen.

Reading

Et horoskop belyser positive kvaliteter og et kreativt potensiale i et menneske, samt finner en dypere forståelse for blokkeringer eller hemninger og hvordan man kan jobbe målrettet med disse. Vi ser på de forskjellige aktuelle sykluser i løpet av denne tolkningen som varer i 90 min.

Synastry

Synastri eller parhoroskop kan være med på å bringe inspirasjon, klarhet, vekst og kreativitet inn i et forhold. Vi ser på forskjellige sider av forholdet og belyser forholdets styrke, samt områder som kan være vanskelige eller mønstre man ikke klarer å bryte .

Follow-Up Reading

Den første astrologiske tolkning dekker som regel et bredt felt og gir generelt overblikk. Om man vil jobbe dypere med det som har dukket opp i en tidligere konsultasjon eller jobbe mer målbevisst med etablerte mål, er det mulig gjennom en kortere oppfølgingskonsultasjon på 60 min.

Follow-Up Reading

SoulFlow

Min kjærlighet til astrologi er sterk og inspirert, men det som er faren med alle former for livsfilosofi, er at de gode ideene om kjærlighet og om livets potensiale, blir et mentalt konsept og ikke en virkelighet.

Derfor har jeg også søkt trening i og forståelse for healing og forskjellige terapeutiske metoder ved siden av astrologien. SoulFlow er det mest effektive jeg har vært borti til nå og derfor måtte jeg bare ta utdannelsen.

Soulflow er en teknikk utviklet fra Joyful Evolution av Gordon Davidson, psykosyntese og energipsykologi. Det skapes direkte kontakt mellom underbevissthet, det bevisste Selv og den høyere bevissthet.

Den guidete meditasjon og prosess gjør et bevisstgjørende arbeid med de deler av en selv som blokkerer og skaper friksjon og slik kan et større indre samarbeid oppnåes. Vi får en tilstand av flyt og kreativitet.

Det er som coaching, men uten press og uten undertrykkelse av mer sårbare sider. I SoulFlow bruker empatisk nærvær som et eget verktøy og dermed blir prosessen naturlig og ekstremt helende.

Det er et perfekt verktøy å bruke om du føler du har jobbet veldig lenge med visse sider i deg selv, men fremdeles står fast.

Jeg tilbyr SoulFlow til folk over hele landet, da den også utmerket godt lar seg utføre via SKYPE.

Hvis du vil lese mer, så finner du mer informasjon på siden til mine to utmerkede lærere, Kenneth Sørensen og Søren Hauge.

Sol

Min kjærlighet til astrologi begynte da jeg var i tenårene og jeg lærte meg selv de fundamentale prinsipp gjennom å sluke alt jeg kom over av god litteratur. Mine største helter på den tiden var den jungianske astrologen Liz Greene, den mer filosofiske Jeffrey Wolf Green og de teknisk begavede astrologer Steven Arroyo og Bil Tierney. Andre astrologer som har vært med å informere meg er Dawn Bodrogi, Mark Jones, Bernadette Brady, Patricia Walsh og Michael Lutin.

Siden tok jeg Maurice Fernandez “Evolution of Consciousness” program i 2003, da det passet meg og min livsfilosofi som hånd i hanske. Evolusjonær astrologi baserer seg på ideen om at vi er i stadig utvikling med oss selv og at vi mennesker går fra det ubevisste og instinktive, til det siviliserte, spirituelle og bevisste plan.

Jeg er også i ferd med å ta en OPA (Organization for professional astrologers) sertifisering; det vil si at jeg har gått gjennom grunnleggende etiske prinsipper enhver som jobber med andre bør gå gjennom.

Jeg underviser og holder foredrag; samt skriver for Astrologisk Forum. Jeg er også skribent hos Hjemmet; samt styremedlem i Norsk Astrologisk Forening. I tillegg har jeg organiserer og arrangerer jeg Polaris Astrologikonferanse. Jeg har holdt flere foredrag i utlandet (Israel, Hawaii og Seattle) og er jobber med klienter over hele verden. Jeg er endel av Kaypacha’s team og har holdt workshops for Kepler og jeg er OPAs representant i Norge.

Foruten astrologi, driver jeg til daglig med healing, meditasjon og yoga. Jeg er diplomert instruktør i Nærværsmeditasjon, samt sertifisert SoulFlow guide og godkjent Healer. Jeg er trent innen anatomi og grunnleggende sykdomslære og gjennom SoulFlow og Nærværsmeditasjon fått grunnleggende trening innen psykoterapi.

Vil du ha tak i meg for en konsultasjon eller ønsker å stille meg noen spørsmål; ta kontakt på sol@sol-with.com